PÅ BESØG HOS AALBORG KOMMUNE – PLAN OG UDVIKLING

Har du nogensinde kigget ud på fjorden fra den nye bygning på Rendsburggade 14, har du sikkert kunne se lige over til Aalborg Kommunes afdeling for Plan og Udvikling, der ligger lige på den anden side af vandet.

Her har jeg haft den fornøjelse at blive vist rundt af arkitekt Thomas Birket-Smith og uddannet A&D’er Mette Bjelke.

Trods at være født og opvokset i Aalborg og med familie på begge sider af fjorden, har jeg aldrig før sat min fod i området ved Stigsborg Brygge, hvilket må siges at være en fejl. Arbejdspladsen ligger uden store larmende veje i nærheden og med en fantastisk udsigt til Aalborgs forandrende havnefront.

IMG_5952Udsigten til Musikkens hus og Nordkraft (tv), Larsen Waterfront (mf) og City Campus (th). Fotograf: Mikkel T.  Jensen 

EN KOMMUNAL ARBEJDSPLADS
Ved indgangen står en tavle med alle arrangementer for bygningen: “Interview med Mikkel fra A&D om artikel m.m. – lokale 60”. Heldigvis er der, ligesom ved alle andre større virksomheder, en sekretær, der kan hjælpe mig i den rigtige retning. Der arbejder omkring 350 mennesker i huset, og dertil hører også en entreprenørafdeling, som har cirka samme størrelse.

I forhallen kan man se ned til kantinen med udsigt over fjorden. Gangbroer krydser over hovedet på mig, mens jeg passerer, hvad jeg i første omgang troede var et stort bord, men som senere viser sig at være en stor model af Aalborg og Nørresundby med planen for den nye letbane fra Vestbyen til Aalborg Øst. (Læs mere om Letbanen her).

Vi sætter os ind i et mødelokale og snakker lidt om en normal arbejdsdag, og hvordan det forholder sig med fordelingen af projekter. Thomas fortæller om, at der typisk sidder en projektleder, som inddrager de relevante afdelinger til projektet; miljø-, kultur-, byggeriafdelingen eller lignende. Herfra bliver der nedsat projektgrupper, som arbejder med den del af projektet, som netop er relevant i forhold til deres specialeviden og kompetencer. Projektgrupperne kommunikerer med hinanden via regelmæssige møder. Forud for interviewet var Thomas eksempelvis selv til et sådant styregruppemøde.

Der bliver også arbejdet meget med strategier hos Plan og Udvikling. Planstartegien udstikker de overordnede visioner, kommuneplanen definerer rammerne for planlægningen og lokalplanerne danner rammerne for den konkrete byggeret på den enkelte grund. Derudover findes der også bæredygtighedsstrategi, mobilitetsstrategi med flere.

Mette leder lige nu et projekt om planen for Budolfi Plads i midtbyen. Her er hun nødt til at varetage mange forskellige interesser og afdelinger i forhold til hvilke muligheder, der er for området. Da der endnu ikke findes en plan for midtbyen, kommer projekter som Letbanen til at spille en rolle for den fremtidige plan. Trafik, parkeringsmuligheder og de nærliggende butikkers interesse skal også med i overvejelserne. Alt efter hvad der bliver placeret på pladsen, vil dette også have indflydelse på menneskestrømmen i byen, hvorfor beslutningerne for pladsen i virkeligheden omfatter hele det omkringliggende område.

IMG_5945Forhallen. Fotograf: Mikkel T. Jensen

KOMPETENCER OG STYRKER
Hvad er det så lige der gør, at man som A&D’er kan få arbejde hos kommunerne?

Det er måske ikke det nemmeste spørgsmål, jeg lige slynger ud, da det først og fremmest kommer an på det enkelte stillingsopslag. En kandidat fra Urban Design, som Mette, ville eksempelvis passe godt ind hos Plan og Udvikling, mens en Arkitektur-kandidat eksempelvis ville passe bedre hos Byggeri i den anden ende af bygningen. Thomas forklarer i denne sammenhænge om vigtigheden af, at folk har arbejdet med noget relevant. Relevant arbejde behøver dog ikke kun at være inden for branchen. Har man lavet andet arbejde, som eksempelvis bidrager til kompetencer inden for gruppestyring, udvikling eller opgaveløsning, kan dette selvfølgelig også anses som relevant. At du også evner at tage ansvar, samarbejde eller lignende, er bestemt heller ikke uden relevans i forhold til at arbejde hos eksempelvis Aalborg Kommune.

Mette fortæller, at hun var i praktik hos NIRAS konsulenterne et halvt år og efterfølgende blev studenterhjælper hos dem. Da hun i 2007 blev færdig hos Arkitektur & Design på en onsdag, startede hun som fuldtidsansat om mandagen ved selv samme firma. Hun fortæller desuden, hvordan det for hende var vigtigt at komme i praktik og skabe sig et godt netværk. Selv om arbejdsformen hos Aalborg Universitet er mere virkelighedstro end andre steder, så er det en vigtig erfaring man får under et praktikophold. Begge er de enige om, at gruppearbejdet og projektorienteret arbejde er en styrke hos AAU. Det lærer en, at man ikke kan være ekspert inde for alle områder, og at man må trække på hinandens erfaringer og udnytte de fælles styrker.

Efter interviewet bliver jeg vist yderligere rundt i bygningen, hvor det meste består af en masse kontorer af varierende størrelse med liv og glade smil, der møder mig, når jeg stikker hovedet ind for at se, hvad der foregår. Jeg når lige at få en lille forklaring om den store letbanemodel, inden jeg takker af og sætter kursen tilbage mod den anden side af Limfjorden, nu med kendskab til A&D’s genbo på den anden side af fjorden.

//Mikkel T. Jensen

IMG_5931Thomas og modellen for letbanen. Fotograf: Mikkel T. Jensen