AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL

Det nye Aalborg Universitetshospital er en del af regeringens kvalitetsretform på sundhedsområdet, hvor planen er at samle Aalborg Universitetshospital, der i dag ligger fordelt over flere forskellige matrikler i Aalborg Øst. Projektet består af en 330.000 m2 stor hovedstrukturplan med 134.500 m2 nyt hospital og 17.000 m2 Sundhedsvidenskabeligt Fakultet til Aalborg Universitet.

Vinderforslaget kommer fra schmidt hammer lassen architects, som har et stort rådgiverteam i ryggen. I dommerbetænkningen står der følgende om vinderforslaget:

“Arkitekturen er enkel og klar, og opfylder ønsket om et hospital med et humant og sanseligt udtryk. Det er lykkedes at skabe et funktionelt og stemningsfuldt hospital både i eksteriør og interiør med udgangspunkt i den menneskelige skala.”

NAU1.ashx

Det enkelte menneske – borgeren – er en gennemgående figur i den arkitektoniske tilgang til projektet, hvorom alting drejer sig. Der er lagt vægt på, at arkitekturen skal skabe følelsen af tryghed samt rumme elementer af noget poetisk og sanseligt, som skal give en uformel og personlig stemning, som bevirker, at det ikke bliver for institutionspræget, som et traditionelt sygehus.

NAU4.ashx

Fotos: schmidt hammer lassen architects

I konceptet for hovedstrukturplanen betragtes den nye bebyggelse, som var det en bydannelse, hvor gader, pladser og gårdhaver skaber en betydelig rumlig variation i én samlet bevægelse. Den menneskelige skala kan aflæses i bygningen såvel som i gårdhaverne. Strukturen bindes sammen af et gennemgående gaderum, som er omhyggeligt placeret i forhold til de enkelte funktioner, så den agerer ydre som indre livsnerve i hovedstrukturplanen. De landskabelige træk forstærkes, og det eksisterende terrænfald er med til at bestemme hvilke funktioner, der ligger henholdsvis i stueplan og på de øvre etager. Dette giver et stærkt funktionelt princip, hvor akutte funktioner ligger i stueplan og sengeafsnit ligger på de øvre etager. Der skabes synergi mellem hospitalets forskellige funktioner, hvilket er ønskeligt for personale såvel som patienter. Det grundlæggende ønske for hospitalet er at give patienter, pårørende og personale dagslys og udsyn i hele bygningen.

 

xx Anne Charlotte Vogel, redaktør.