A&D TALENTFABRIKKEN

Her kan I se projekter lavet af dygtige A&D-studerende som er blevet udvalgt til at være en del af A&D talentfabrikken.

A&D’ERE SAMARBEJDER MED KONXION

Tre Arkitektur & Design-studerende har de forløbne måneder samarbejdet med virksomheden KONXION, et moderne digitalt bureau, om at lave design- og indretningsløsninger til flere kontorlokaler i deres domicil i Slotsgade i Aalborg. Line Guldhammer studerer Urbant Design på 1. semester master og Lene Nielsen og Anne Charlotte Vogel specialiserer sig i arkitektur på 1. semester master. Samarbejdet er et eksempel…

UNIKT RØGSYSTEM BLEV REALISERET UNDER ET ÅR EFTER PROJEKTAFSLUTNING

De to Industriel Design-afgangsstuderende, Thue Kristensen og Camilla Dahl Hansen, har i samarbejde med Martin Professional, som er verdensførende indenfor intelligent lys og røgmaskiner, udviklet et unikt røgmaskine-system, som dækker alle natklubbens behov for røg. Under et år efter afgangsprojektet kan røgmaskine-systemet nu købes, og den er allerede på vej ud til adskillige natklubber. I projektet blev systemet kaldet Jem…

A&D’ERE BYGGER MODEL FOR HJØRRING VANDSELSKAB

I februar 2015 lavede tre A&D-studerende; Lars Tønnes Petersen, Michael Skov Thomsen og Anne Charlotte Vogel samt bygningskonstruktør-studerende Rasmus Larsen et samarbejde med Hjørring Vandselskab. Vandselskabet skulle bruge en fysisk model, som illustrerede deres arbejde med vandet. Modellen skulle vise vandets forløb, fra det bliver pumpet op fra grundvandet, renset i vandværkerne, sendt ud til forbrugerne og brugt, sendt videre til…

UGENS URB-GRUPPE (PART 4)

I denne serie følger vi en gruppe studerende ved Urban Design, der hver 2. uge fortæller, hvad de har lavet. For at læse forrige indlæg, klik her. De sidste to uger er i gruppen gået med afslutning af Metode og Visualisering samt opstart af Urbane teknologier 2– fra bebyggelsesdesign til lokalplanjura. Modulet Metode & Visualisering blev afsluttet med en aflevering…

7. SEMESTER ARKITEKTUR – HATLEHOL CHURCH

HATLEHOL KIRKE – EN NORDISK KIRKE UDTRYKT GENNEM TEKTONISKE VIRKEMIDLER Dette projekt er udarbejdet i efteråret 2013 under hovedprojekt-kursusmodelet på 7. semester Arkitektur som hedder Tektonisk Design – struktur og konstruktion. De seks Arkitektur & Design-studerende bag projektet er David Møller Thomsen, Henrik Jacobsen, Elias Mohr Jensen, Frederik Stensgaard Diget, Joana Quintas & Martynas Didzys. Introduktionen er på dansk, hvorefter selve præsentationen er…

TIPPI BY NADIIM NAFEI

Ambitionerne var store for de kreationer, der skulle være i min bod på vores Julebazar på Arkitektur og Design i december 2014. En af de ambitioner var at lave en lampe. Le Klints lamper, hvor de geometriske plisseskærme skaber en helhed i lampen, har været en stor inspirationskilde. De til tider skeletale lamellamper, man i senere tid har set i…

REACHI – THE MISSING LINK

Ida Stougaard Andersen og Pernille Skjødt dimitterede fra Aalborg Universitet med speciale i Industrial Design sommeren 2014. I deres afgangsprojekt udviklede de Reachi – the missing link, som er et kommunikationsværktøj. Den gør det muligt at kommunikere under naturkatastrofer, når kommunikations- og el-ledninger er beskadiget eller ødelagte. Dette gøres ved hjælp af en modnet mesh-teknologi, som er udviklet til at være det…

FREMTIDENS LANDSBY TEGNES I SAMARBEJDE MED BYENS BORGERE

De to specialestuderende på Urban Design, Mads Noermark Andersen og Steven Hansen, er indgået i et samarbejde med Aabenraa Kommune om at lave en udviklingsplan for landsbyen Bolderslev. Kommunen har bevilliget midler til projektet, og har derfor muliggjort at inddrage landsbyens borgere i processen. Et praktikophold i Aabenraa Kommune åbnede døren for et spændende samarbejde mellem en specialegruppe, kommunen samt…

FUSION x AAU

FUSION x AAU – ARKITEKTUR OG VIRKSOMHEDSSAMARBEJDE Hovedprojektet på 5. semester ARK/URB tager afsæt i udviklingen af et kontorbyggeri i samarbejde med en virksomhed, her sportstøjsfirmaet Fusion. Der blev taget udgangspunkt i et projektsite beliggende i Aarhus, hvor også bygningens kontekst blev inddraget i det overordnede projektdesign. Kontorbyggeriet skulle først og fremmest udvikles på baggrund af virksomhedens behov, hvilket hjalp…

NEST – FUTON

Måske har du set den før. I 2009 vandt Lars Wigh, Ida Sofie Lange, Troels Rask Pedersen, Anders Backe og Anne-Sofie Voss fra Arkitektur og Design nemlig Innovation Cup Award med deres stol Nest. Lounge-stolen er lavet i samarbejde med Karup Partners A/S, der hurtigt fik øjnene op for den innovative idé. Futonmadrassen stammer fra Japan, hvor den gav samuraierne en god nats søvn. Meget…