FUSION x AAU

FUSION x AAU – ARKITEKTUR OG VIRKSOMHEDSSAMARBEJDE

Hovedprojektet på 5. semester ARK/URB tager afsæt i udviklingen af et kontorbyggeri i samarbejde med en virksomhed, her sportstøjsfirmaet Fusion.

Eksteriør rendering

Der blev taget udgangspunkt i et projektsite beliggende i Aarhus, hvor også bygningens kontekst blev inddraget i det overordnede projektdesign. Kontorbyggeriet skulle først og fremmest udvikles på baggrund af virksomhedens behov, hvilket hjalp med at sikre en proces, der var målrettet efter brugerens ønsker.

Untitled-1

Fusionbygningen fungerer som nyt hovedkontor for virksomheden, hvor produktion, innovation, salg og rekreation er samlet under ét tag. Bygningens æstetiske udtryk er en fortolkning af virksomhedens image, hvor krop og bevægelse er i centrum, mens bygningen funktionelt danner en klar og hensigtsmæssig sammenhæng imellem de forskellige etagers funktioner. Fusionbygningen er samtidig et dynamisk landmark i bybilledet, som danner midte for områdets øvrige funktioner. Der er skabt en klar forbindelse mellem city og Aarhus’ sydlige del, hvorved bygningen får en byportmæssig funktion – bindeleddet mellem bydele. Det urbane område, der dannes omkring bygningen, fungerer som forlænget løbesti fra det grønne område mod syd op imod city, men er samtidig et rekreativt opholdsområde for byens indbyggere.

Untitled-12

KONSTRUKTION

Bygningens konstruktive system baserer sig på brugen af et tetrahedronsystem, der sikrer gennemgående stabilitet for bygningen grundet trekantstrukturerne.
Illustrationerne herunder viser det system, hvoromkring facaden er opbygget – først et udsnit af det sted i bygningen, hvor der beregnes, og herefter principperne i styrkeberegningerne. Disse principper har blandt andet gjort det muligt at arbejde med en differentiering af søjletyk­kelser ud fra beregninger af træk og tryk i søjler – en differentiering, som har til formål at synliggøre kræfterne i byg­ningen. Dette medvirker til et solidt udtryk udadtil i facaden og et lettere udtryk internt i bygningen.

konstruktion

INDEKLIMA
Indeklimatisk er der lagt vægt på et ventilationssystem, der sikrer, at bygningens vertikalitet udnyttes. Endvidere er der lagt vægt på at sikre byningen mod overophedning gennem vinduesplaceringerne, der dog stadig bidrager til en tilfredsstillende dagslysfaktor i rummene. Detaljen herunder viser facadens opbygning samt måden hvorpå sollys trænger igennem konstruktionen og vinduerne, og hvordan solcellerne optager energien. Endvidere viser detaljen, hvordan solvarme transporteres indefra og ud, og hvordan facaden fordrer til indtag og refleksion af lys på grund af det formmæssige udtryk – direkte sollys på fladerne, der vender opad, og reflekteret lys på de indadvendte.
Endelig fortæller detaljen, hvorledes facaden tillader diffust lys at trænge ind, hvilket er givtigt for kontorarbejdspladser.

INDEKLIMA DIAGRAM

FACADEN
Bygningens iøjnefaldende facade er først og fremmest udviklet på baggrund af de tidlige formstudier samt det konstruktive system. Netop dette faktum afspejles i bygningens visuelle udtryk, hvor den bagvedliggende konstruktion i form af søjler fremhæves og skydes ud igennem facaden. Bygningens vinduer er således placeret som skår, der flugter med det strukturelle system op igennem facaden. Vinduernes placering er primært bestemt ud fra rumfunktioner, solindfald og Be10-kravet om et maksimalt vinduesareal på 20%. Det har således været nærliggende gentaget at beregne dagslysfaktor for at sikre et passende solindfald trods kravet om et forholdsvis lavt vinduesareal. Dagslysfaktoren har jf. bygningsklasse 2020 skullet ligge på minimum et gennemsnitligt procenttal på 3% for hvert rum. Ud fra en iterativ proces af vinduernes solindfald, den dertilhørende dagslysfaktor og en gentagen justering af det samlede vinduesareal, blev facaden dannet.

 

//Gruppe 5, BSc05 2014, Morten Lydiksen, Kristian Høyer Kristensen,
Karolina Mieszczanek, Michael Skov Thomsen og Ida Elise Bryldt

Formstudy_2_ART

Hvis I er interesserede i at se og læse mere om projektet, kan hele projektrapporten ses online eller downloades her, og ligeledes kan den tekniske rapport ses her. Desuden vandt gruppen prisen for “bedste helhedsindtryk”, ved Semesterudstillingen 2015, med deres sirligt udførte model og fængende poster, som I kan se nederst i indlægget her. Dette er grunden til, at de er blevet en del af A&D talentfabrikken.

 

xx Anne Charlotte Vogel, redaktør

Bedste Kombination