GODT NYTÅR FRA A&D

På Arkitektur & Design-ingeniøruddannelserne har vi her ved slutningen af 2014 gjort status, og vi synes faktisk ikke, at vi gør det så ringe endda! Vi har de seneste år haft rekordoptag og vores 752 meget talentfulde Arkitektur & Design-studerende udnytter virkelig uddannelserne godt!

Vi ser det som vores fornemmeste opgave at gøre Arkitektur & Design-ingeniørkandidaterne endnu mere kvalificerede og attraktive for arbejdsmarkedet og aftagervirksomhederne. Vores mål er fortsat at øge kvaliteten af Arkitektur & Design-uddannelserne og dermed sikre vores kandidater de bedste jobs på arbejdsmarkedet til gavn for det danske samfund.

Målet er, at Arkitektur & Design-uddannelserne skal styrke vores ingeniørstuderende i at favne bredt på arbejdsmarkedet og i at blive en uundværlig del af vores aftagervirksomheders produktion. Vi skal uddanne ingeniørkandidater, der dagligt kan og skal skabe merværdi hos aftagervirksomhedernes kunder. Det at vores studerende kan skabe merværdi, er det der skaber Arkitektur & Design-uddannelsernes berettigelse i dagens Danmark og i en verden, der er i global konkurrence!

For at nå målet mødes vi hvert år sidst i november med aftagervirksomhederne. Til dette års møde fik vi en meget præcis fornemmelse af hvor og hvordan, vi skal udvikle Arkitektur & Design. Aftagervirksomhederne hjælper os med at optimere Arkitektur & Design-uddannelserne. Aftagervirksomhedernes udtalelser vidner dog om, at vi allerede skiller os betydeligt positivt ud i erhvervslivet. En stor tak til vores aftagervirksomheder og deres repræsentanter, som vi her var i dialog med.

Til sidst skal der lyde en tak til vores ansatte bag uddannelsen og ikke mindst til alle vores dygtige og meget engagerede studerende. Vi ser frem til, at I igen gør en forskel i samfundet, både i Jeres studietid og ikke mindst når I er færdiguddannede Arkitektur & Design-ingeniører.

GODT NYTÅR
fra Studienævnet for Arkitektur & Design