INTERNSHIP HOS ARKITEMA ARCHITECTS

Profil

Katrine Møller studerer Master i Arkitektur på Aalborg Universitet og har på sit 9. semester skiftet skolebænken ud med et praktikforløb ved Arkitema Architects i Århus. I dette indlæg gør hun sig overvejelser om, hvordan det er at være en del af arbejdsmarkedet. Katrine skriver om hvilke kompetencer hun har taget med fra A&D, samt hvilke udfordringer man som A&D’er kan møde i branchen.

 

Jeg har igennem hele min studietid været bevidst om, at jeg ville have et semester i praktik på kandidaten. Både for at udfordre mine egne kompetencer og interesser, men også for at få et billede af den virkelige verden. Igennem studietiden opbygger vi en kæmpe værkstøjskasse med redskaber indenfor æstetiske, tekniske og grafiske aspekter – men hvordan bruger vi dem i erhvervslivet?

 

ØNSKE OM PRAKTISK ERFARING
”I mere end 40 år har Arkitema Architects præget og skabt fysiske miljøer. Planlagt bydele, tegnet, indrettet og opført byggerier – altid med fokus på mennesker” /// People in Architecture af Arkitema Architects

Da jeg startede med at søge efter en potentiel tegnestue, stod det mig klart, at jeg måtte konkretisere mine interesseområder for at få højst udbytte at praktikforløbet. Først og fremmest ønskede jeg praktisk erfaring ved en kompetent tegnestue, som tager hånd om deres praktikanter. Derudover ønskede jeg at være i praktik ved en tegnestue med fokuspunkter og værdisæt nær mine egne. Det skulle være en virksomhed, som jeg kunne forestille mig at arbejde ved efter studietiden.

Et godt råd til kommende praktikanter er at spørge sig selv: hvad vil du, og hvad er dine interesser?  – Mine interesser omkredser bæredygtighed, nordiske traditioner og arkitektur tilpasset menneskets behov. På baggrund af dette var Arkitema Architects et godt match, den første tegnestue jeg søgte og hvor jeg fik en praktikplads direkte ved samtalen. Jeg tror, det er en absolut fordel at søge motiveret, at være afklaret med sine interesser og forventninger til forløbet.

 

BÆREDYGTIGT BOLIGPROJEKT
Arkitema Architects er en skandinavisk tegnestue med kontorer i Oslo, Stockholm, Malmø, København og Århus. Tegnestuen har fokus på bæredygtighed omkring fem segmenter: Erhverv, bolig, urbant design, læring og sundhed.

Ved tegnestuen i Århus har jeg primært arbejdet i projekteringsafdelingen, hvor jeg sammen med et mindre team har detaljeret et 8.000 m2 boligprojekt ved Nordhavnen i København. Projektet er inspireret af Sluseholmen, hvor Arkitema stod for den overordnede planlægning tilbage i 2005. Meget af arbejdet foregår i samråd med bygherre og ingeniører, som i høj grad vægter økonomi, kvadratmeter, certificering samt statik og ventilation. For Arkitema bliver det hermed en balance imellem arkitektoniske principper og opfyldelse af bygherres behov.

eb57843f29Sluseholmen

51185c9621Sluseholmen

87f415b1f9Sluseholmen

 

KOMPETENCER FRA AALBORG UNIVERSITET
Nogle af de vigtigste kompetencer, jeg har taget med fra A&D, er at kunne arbejde ud fra et projektorienteret forløb i grupper. Metoden bag Mary Ann Knudstrups faser i integreret design med problem, analyse, skitsering, syntese og præsentation bliver i høj grad anvendt i praksis; måske med andre ord, men tankegangen er den samme. Derudover er det afgørende at kunne samarbejde i et team og kommunikere med samme fagtermiske begreber. Sidst men ikke mindst, mener jeg, at vi har en vigtig kompetence i vores byggetekniske forståelse. Når ingeniøren taler om skakte til ventilationsrør, afløb og den bærende konstruktion, forstår jeg nøjagtigt, hvad han mener. Branchen ved at vi som kandidater kan dette, men det er min forståelse, at de tvivler på vores evne til at skabe koncepter, æstetik og design på samme niveau som arkitektskolen – det er vores udfordring.

 

//Katrine Møller