INTERNSHIP HOS ARCHIMED

Lina_profilstor

Lina P. Perner studerer Industriel Design på 9. semester og har på dette semester valgt at tage et praktikforløb ved ArchiMed. I dette indlæg fortæller hun blandt andet om hendes arbejde med et nyt sundhedscenter i Odense. Lina skriver om hvordan hun oplever at teorier fra skolebænken pludselig sættes i spil i den virkelige verden. Desuden deler hun tre gode råd til fremtidige praktikanter.

 

HVORFOR ARCHIMED?
Jeg var meget bevidst om at vælge en virksomhed som arbejder med services, design eller lignende, da det er her min interesse ligger. Ydermere ville jeg afprøve dette i praksis, idet jeg var lidt usikker på, hvad det mere præcist indebar på arbejdsmarkedet. Dette semester blev altså min mulighed for at prøve kræfter med disse, og derfor valgte jeg at søge plads hos ArchiMed. ArchiMed er en virksomhed, som arbejder med evidensbaseret design primært i sundhedssektoren.

ARCHIMED MED DERES EGNE ORD:
ArchiMed arbejder med evidensbaseret design indenfor sundhedsvæsenet, og begrebet ‘helende arkitektur’ er dermed centralt for alt, hvad vi foretager os. Processen bag evidensbaseret design sikrer, at de fysiske rammer om en given virksomhed positivt påvirker både de kvalitative og de kvantitative resultater, samt drift og økonomi.”

Skærmbillede 2014-11-16 kl. 02.15.04

ArchiMed er en forholdsvis nyopstartet virksomhed, grundlagt i 2008, med et stort spænd i kompetencer. Hos ArchiMed arbejder både forhenværende sygeplejesker, arkitekter, antropologer og projektrådgivere. Dette bidrager blandt andet til et dynamisk arbejdsmiljø, hvor alle arbejder sammen på kryds og tværs, og hvor der bliver sat pris på alles kunnen.

 

MINE ARBEJDSOPGAVER
Jeg arbejder primært med sundshedscenteret X-Center i Odense kommune. Centeret skal ligge i Vollsmose i en allerede eksisterende bygning. Sundshedscenteret er et tilbud til borgerne, hvor der samles sundhedsfremmende tilbud. Her skal der tilbydes diverse aktiviteter som praktiserende læger, fysioterapi, rygestop-kurser og meget mere.

X-Center er Odenses første sunshedshus, og derfor er det vigtigt at alle aktørene samarbejder om disse tilbud til borgerne. Der er i alt otte aktører, som alle skal være under samme tag, hvilket giver udfordringer i form af, at de skal kunne arbejde sammen som en synergi og en helhed, samtidig med at der er en etnisk udfordring, da der i Vollsmose er bosat mange etniske grupper.

Untitled-1

 

KOMPETENCER FRA AALBORG UNIVERSITET
Jeg oplever, at mine færdigheder fra studiet matcher det jeg har brug for i min praktikplads. Jeg finder det givende, at opdage at teorier lært på skolebænken nu kan benyttes i ‘det virkelige liv’. Ydermere har jeg erfaret hvordan materiale fra tidligere projekter, har vist sig nyttigt i mit videre arbejde hos ArchiMed. Dog er der basale færdigheder, som jeg først har tilegnet mig i løbet af mit praktikophold. Desuden har jeg været nødt til at opøve færdigheder i forskellige programmer, som jeg ikke har brugt under studietiden.

 

Jeg vil i sidste ende opfordre alle kommende 9.-semesterstuderende til at benytte sig af muligheden for et praktikforløb – selv om det i først omgang kan være angstprovokerende at skulle skifte de trygge, vante rammer ud med noget helt nyt.

ET PAR HURTIGE RÅD TIL STUDERENDE DER SKAL I PRAKTIK:

  • Start med portfolio i god tid, selvom det er svært at finde ud af i starten.
  • Vær ikke bange for at ringe til interessante virksomheder ved eventuelle spørgsmål.
  • Husk hele tiden på, at praktikforløbet er en læringproces, og det ved praktikstedet godt, så spørg endelig når du er i tvivl.

 

//Lina P. Perner

IMG_0676