Interview med Danielsen Architecture

Hvorfor er det vigtigt at komme i praktik, og hvad laver man som praktikant hos en tegnestue? Hvordan kvalificerer man sig bedst muligt til et job på den anden side af universitetet? Hvilke kompetencer skal man have på sit CV? Hvad er en A&D studerende særligt god til? Hvorfor er gruppearbejde så godt? Det har Danielsen Architecture svaret på. I forbindelse med en studietur på 3. semester besøgte de studerende tegnestuen, som er beliggende centralt i København. I forlængelse af besøget blev tegnestuen kontaktet for at lave et interview, som handler om hverdagen på tegnestuen, om livet på den anden side af universitetet, om at være praktikant, om gruppearbejde og gode tips og råd til en studerende ved arkitektur og design. Læs med og bliv klogere!

Kort om tegnestuen

Tegnestuen, Danielsen Architecture, blev grundlagt i 1987 og har siden etableret sig med stor erfaring og brede kompetencer inden for arkitektfaget. Kompetencer, som breder sig ud over hele spektret fra konceptudvikling, projektledelse og produktion. Siden har arkitekterne fået selskab af Danielsen Spaceplanning, der blev grundlagt med Malin Meyer i spidsen i 1995 samt Danielsen Urban Landscape i 2015 med Louise Axholm som direktør.

I alle afdelinger og projekter lægger Danielsen vægt på at forene høj arkitektonisk kvalitet med hensyn til de mennesker, der skal fungere i det færdige byggeri. Vi bestræber os i hele processen på at skabe sammenhæng mellem de endelige fysiske rammer og den udvikling, som vores projekter gennemgår, således at alle interessenter føler sig hørt og forstået. Det er vores erfaring, at de bedste fysiske rammer baserer sig på en vellykket proces og grundig research.

Arkitektur i bredeste forstand er i Danielsens optik en kunstart; men hvis arkitekturen ikke har en anvendelighed, er den ikke andet end en skulptur. Både Danielsen Architecture, Danielsen Spaceplanning og Danielsen Urban Landscape arbejder derfor med rod i den nordiske funktionalisme, hvor æstetikken følger funktionen, men hvor ingen af de to størrelser findes uden den anden.

Alle tre ben i Danielsen-gruppen sidder under samme tag og deler den samme viden og filosofi. I alt er vi ca. 55 medarbejdere i huset, men der kommer hele tiden nye ansigter og kompetencer til. I skrivende stund har vi 5 A&D’ere.

Dagligdagen på tegnestuen

Hver mandag starter hele kontoret med at samles til et morgenmøde, hvor der informeres fra ledelse og medarbejdere om aktuelle nyheder (fx om projekter), der angår hele virksomheden. Hvert møde afsluttes med en fælles morgensang.

Vi har fleksibel mødetid indtil kl. 9, og typisk møder folk ind mellem kl. 7.30 og 9.00. Generelt er politikken, at arbejdet skal kunne udføres inden for normal arbejdstid, så overarbejde er sjældent nødvendigt.

Som medarbejder hos Danielsen Architecture sidder man enten i Projekt Udviklingsgruppen (PU) eller i en af grupperne i vores Projekteringsafdeling. Projekterne starter i PU, hvor de typisk udvikles frem til myndighedsprojekt. Herefter overtager Projekteringsafdelingen og færdiggør projekterne. Disse grupper er typisk på 2-6 personer. Vi tilstræber at have et arbejdsmiljø, hvor der er plads til alle, og hvor der er en høj grad af fleksibilitet og plads til individuelle ønsker og præferencer. Som medarbejder har man selv indflydelse på, hvilken afdeling man vil tilhøre, og mange prøver derfor kræfter med de forskellige afdelinger, opgaver og projekter. Man er ofte tilknyttet flere projekter ad gangen.

I Spaceplanning er de fleste opgaver ikke tilknyttet de projekter, der arbejdes på i PU og Projekteringsafdelingen. Her arbejder man for det meste direkte med ejeren eller brugeren af eksisterende ejendomme eller lejemål, hvor vi hjælper dem med at synliggøre potentialer og optimerer muligheder i den måde, de arbejder og indretter sig på. De projekter, vi arbejder med, bliver tildelt en projektleder i afdelingen, og så bliver afdelingens resurser tilknyttet løbende efter behov gennem projektforløbet. Stort set alle i vores Spaceplanning-afdeling har både projektledelses- og produktionsopgaver, som knytter sig til de kompetencer, man har qua sin baggrund, da flere i afdelingen ikke har en arkitektbaggrund.

Hos Danielsen Urban Landscape har hver medarbejder ansvaret for én eller flere sager. Der sidder således ikke flere medarbejdere på den samme sag. Til gengæld er hvert projekt tildelt en såkaldt to’er. Det vil sige en anden medarbejder i Landscape, der har til opgave at fungere som sparringspartner til den projektansvarlige. På den måde er man aldrig alene om opgaverne, og der er altid en, der kan træde til i nødsituationer. Hver mandag afholdes der 1:1 møder mellem ledelsen og den enkelte medarbejder, hvor den kommende uges arbejde bliver planlagt. Hver onsdag afholdes der fælles tegnestuemøde for hele Urban Landscape. Her gennemgås status på alle sagerne og eventuelle fællesinformationer bliver givet her.

Hvordan er det at arbejde på tegnestuen, i den virkelige verden, sammenlignet med at arbejde på projekter på universitetet? Er der nogle overraskelser – positive/negative?

I vores daglige arbejde er der tætte deadlines, der skal overholdes. Opgaverne skal laves til tiden i en given kvalitet og økonomi, og ofte skal man kunne afvikle et skitseprojekt på kun et par dage. I studietiden har man ofte mere tid til rådighed, og går man fx over tid er konsekvensen ikke så stor. Her gælder der andre standarder, og tid er derfor en af de strammeste kalkuler på en tegnestue.

På A&D uddannes man i en tværfaglig, parallel udvikling af projekterne, hvor alle fagligheder er med fra starten; det være sig konstruktioner, design, energi, indeklima m.m. Men på en tegnestue er arkitekten ofte nået langt i processen, før disse ting implementeres. Dette skyldes både, at man oparbejder en vis erfaring, og derfor har en idé om, hvad der kan lade sig gøre, men også på grund at et økonomisk aspekt. Der er nemlig altid en risiko for, at et projekt ikke bliver til noget, særligt i de tidlige faser, og har man brugt mange ressourcer i opstartsfasen på samtlige fagligheder, øger man de økonomiske risici. Tid og økonomi er derved to helt centrale og praktiske faktorer, der er anderledes fra studiets tekniske og teoretiske fokus.

Hvilke kompetencer har du særligt som A&D’er?

Som A&D’er har man en stor teknisk viden om mange discipliner. Ofte har man et godt kendskab til digitale værktøjer som CAD, 3D, Adobe og Office-pakken, samt diverse specielle programmer. Derudover er man vant til gruppearbejde, og som resultat heraf er man lydhør overfor andres synspunkter, hvilket er meget vigtige kompetencer på en tegnestue. Endelig er man vant til at håndtere problemstillinger, man er omstillingsparat og har en metodisk tilgang til opgaverne. Alt sammen er noget, der er vigtigt i erhvervslivet efter studiet.

En af de ting, man lærer gennem projektarbejde på A&D, er ”kill your darlings” for i stedet at fokusere på det, der er bedst for de projekter, man arbejder på. Man lærer at bruge hinandens kompetencer til at fremme projekter. Mange vigtige kompetencer, man lærer igennem studiet, tænker man måske ikke over, da de ikke er nemme at liste på ens CV, som f.eks. konflikthåndtering, forhandling, strategisk og politisk spil etc., men når man står i den virkelige verden med en A&D-uddannelse, finder man ud af, hvor godt man egentlig er klædt på, når man skal arbejde i teams.

Er der noget, du ville ønske, at du havde haft med fra uddannelsen, ud over det du har?

Generelt ville det være ønskværdigt at have fået et større kendskab til erhvervslivet og til, hvordan man gebærder i det. Det ville fx have været et en stor fordel, hvis studiet havde givet en større erfaring med at kunne producere konceptprojekter indenfor kort tid (2-3 dage). Desuden ville det have været meget gavnligt, hvis studiet havde givet en stærkere forståelse for faglig tidsdisponering og projektøkonomi. Mange projekter på skolebænken forholder sig ikke til en økonomisk virkelighed. Hvis der havde været kurser, der omhandlede de økonomiske aspekter af den erhvervsverden, ville man have været meget bedre forberedt på den virkelighed, man skal ud i, da økonomi altid i en eller anden forstand sætter rammerne for de projekter, man arbejder med.

Yderligere ville det have været en stor fordel at have haft større erfaring med at udarbejde tegningsmateriale, da det trods alt er det, man bruger størstedelen af sin tid på i en arkitektvirksomhed.

Hvordan har det at arbejde gruppebaseret en indflydelse på din måde at arbejde på? Fordele? Ulemper?

Det er klart en fordel! Ingen arbejder alene hos os, og det er ofte kun 1-2-mands tegnestuer, der gør det. Gruppearbejdet, man lærer på studiet, forbereder én på arbejdet i en moderne arkitektvirksomhed, og vores erfaring er, at de gode projekter udvikles i fællesskab og ikke af egoet. At være lydhør og åben overfor andres erfaringer og ideer og at arbejde mod et fælles mål er meget vigtige egenskaber.

Hvordan har det at være i praktik en indflydelse på at komme i job?

Når vi modtager job- og praktikansøgninger, er det første, vi ser efter, om ansøgeren har relevant erhvervserfaring. Så det er klart en fordel. Men udover at kunne skrive et studiejob, et praktikophold eller lignende på sit CV, så giver det nok vigtigst af alt et netværk med forbindelse direkte til branchen, og det er helt klart igennem netværket, at de fleste jobs bliver besat. Praktikophold giver både erfaring og netværk, hvilket er meget vigtige faktorer for os. Hos os er de sidste 5 praktikanter fra A&D blevet fastansat efter endt uddannelse. Det er en stor fordel for virksomheden at kende den nye medarbejder, og for den nyuddannede er det en genvej til sit første job, der tit er det sværeste.

Hvilke kompetencer er gode at have, når man søger job?

Først og fremmest er relevant erhvervserfaring, enten fra studiejob, modelbygger eller som praktikant, en meget vigtig faktor. Desuden er det godt at have en værktøjskasse med et bredt kendskab til de værktøjer, der anvendes (såsom CAD, BIM, Adobe og Office-pakken, 3D-kundskaber m.m.). Generelt er det godt at kunne forskellige CAD- og 3D-programmer, da man aldrig ved hvad man får brug for. Man behøver ikke være ekspertbruger, men et grundlæggende kendskab er altid godt og gør desuden, at man nemmere kommer i gang første dag i en ny virksomhed. Sørg for at have gode og præsentable projekter og et CV, der begge er overskueligt sat op. Den, der læser dit materiale, bruger sjældent mere end et par minutter på at skimme det, så sørg for at det fanger og er kort og præcist. Øv dig desuden i at netværke og sæt dig ind i den virksomhed, du søger job hos.

Gode råd til en studerende?

Praktik, praktik, praktik – vi kan ikke sige det nok! Erhvervserfaring er meget vigtigt, da det er der, du får dit netværk startet. Det er også typisk her, du finder ud af, om du har valgt den rigtige uddannelse. Sørg for, at din værktøjskasse er fyldt med værktøjer, som du kan betjene (vigtigst er CAD, BIM, 3D, Adobe og Office-pakken, samt modelbygning). Pas på med ikke at blive den, der altid laver 3D, og dermed ikke får kendskab til de andre fagligheder; sørg for at have en bred palet at tilbyde. Husk, at det er dit eget ansvar at få de kompetencer, du ønsker.

Øv dig i at styre din tid. Ofte er du kun produktiv i 6-8 timer om dagen, så brug ikke hele aftenen og natten på at knække et problem, som du kan klare det i et snuptag med et frisk hoved dagen efter. Sørg for at have et liv ved siden af studiet: det er ofte, når du er i brusebad, dyrker sport eller hyggesnakker med vennerne, at du finder en løsning på de ting, du arbejder med. Hvis du altid sidder i grupperummet, brænder du ud, fordi du aldrig har tid til at restituere krop og sind.

Find desuden ud af, hvordan du fungerer bedst arbejdsmæssigt. Der er mange måder at gøre tingene på: Det er fx ikke sikkert, at alle skal møde og gå hjem samtidigt i gruppen; måske er aftalen, at alle er der mellem kl. 10 og 14, hvor man planlægger, afklarer og holder møder, og herefter styrer man selv, om man møder tidligt eller sent. Husk, at du skal kunne levere et godt stykke arbejde hver dag. Derfor nytter det ikke noget, at du har brugt alle kræfterne på at sidde sent ugens to første dage.

Kort om praktikopholdet ved Danielsen?

Praktikopholdet er en vigtig del af uddannelsen og første gang, hvor teorien for alvor skal praktiseres. Det er en dannelsesrejse, der både kan være fantastisk eller en anstrengende omgang.

Danielsen-gruppen er et oplagt valg, for en god praktikoplevelse. Tegnestuen består af forskellige afdelinger, der spænder fra projektudvikling til landskabsplaner (som beskrevet ovenfor). Der er altid få praktikanter, hvilket gør at der er god tid til praktikanten og dermed mulighed for dybdegående sparring og udvikling. Man får tildelt ansvar, og hjælp til at forstå processerne i de forskellige afdelinger. Tegnestuen har fokus på arbejdet med diverse programmer, hvilket også gør, at tegnestuen appellerer til studerende fra A&D.

Der er gode forudsætninger for at fortsætte arbejdet ved Danielsen efter endt praktik, enten som studiemedhjælper eller assistent. Dette er en rigtig god mulighed for at få sit første job.

For os har A&D-uddannelsen og praktikforløbet banet vejen for en fastansættelse hos Danielsen. Vi er derfor også rigtig glade for praktikanter fra A&D, da vi altid er på udkig efter de bedste kompetencer!

http://www.danielsenarch.com/