FREMTIDENS LANDSBY TEGNES I SAMARBEJDE MED BYENS BORGERE

De to specialestuderende på Urban Design, Mads Noermark Andersen og Steven Hansen, er indgået i et samarbejde med Aabenraa Kommune om at lave en udviklingsplan for landsbyen Bolderslev. Kommunen har bevilliget midler til projektet, og har derfor muliggjort at inddrage landsbyens borgere i processen.

WS3

Et praktikophold i Aabenraa Kommune åbnede døren for et spændende samarbejde mellem en specialegruppe, kommunen samt landsbyens lokalråd, der er gået sammen om at skabe udvikling og komme med initiativer for fremtidens Bolderslev. Med midlerne fra kommunen har specialegruppen arrangeret i alt tre borgerworkshops, der alle havde forskellige temaer og målgrupper.

Landsbyen oplever konsekvenserne af de samfundsmæssige ændringer i disse tider, med øget fraflytning fra landet mod de større byer, butikker og erhverv der må lukke, faldende priser og usælgelige huse. Det man i populær tale kalder udkantsdanmark. Det er alt sammen en problematik, vi som arkitekter og urban designere også må forholde os til og finde bæredygtige løsninger for fremtiden. En vigtig præmis for at skabe udvikling i disse områder er at få borgerne med som en aktiv del, og i dette projekt fokuseres der på at få dem med helt fra start i idéfasen gennem borgerworkshops.

WS1

Første workshop tog udgangspunkt i børn og unge i byen, hvor en gruppe elever fra byens skole skulle give deres syn på byen samt komme med ideer for fremtiden. Eleverne blev sendt ud for at opleve deres egen by samt dokumentere de gode og mindre gode steder. De skulle desuden generere ideer til forbedringer og finde referencer, der underbyggede deres ideer. Det blev til nogle spændende plancher, som blev præsenteret for hinanden samt til den efterfølgende borgerworkshop.

Den anden workshop havde temaet ”Det gode familieliv” og tog udgangspunkt i Bolderslev som en god ramme for børnefamilier. Alle byens børneforældre var inviteret, og det blev et hyggelig og uformel lørdag formiddag hvor ca. 20 forældre deltog.

Det tredje møde havde temaet ”Fremtidens historie”, hvor borgerne arbejdede med visioner, potentialer og scenarier for fremtiden. Her skulle borgerne selv komme med overordnede bud på, hvordan Bolderslev skal udvikle sig i fremtiden, og de præsentere idéerne for hinanden. Til denne workshop var alle byens borgere inviteret, og ca. 20 personer deltog.

WS2

Hele ideen med borgerinddragelsen har været todelt. Fra specialegruppens side har det skabt en dybere forståelse af byen samt dem, som bor der, og som har givet deres synspunkter på, hvad der er godt og skidt ved deres by. Et andet vigtigt mål har været at give borgerne en følelse af, at de selv kan være med til at præge byens fremtid samt at indtage en mere aktiv og positiv rolle, når noget skal realiseres. Det er yderst vigtigt at hvad end udviklingsplanen skal munde ud i, så skal borgerne kunne se sig selv i den og som en del af den.

Udviklingsplanen bliver en integreret del af specialerapporten og skal virke som udgangspunkt for eksamen. Derudover skal den efterbearbejdes af Aabenraa Kommune og specialegruppen med henblik på at få planen godkendt i byrådet som en officiel udviklingsplan for Bolderslev.

Følg med, når der senere på foråret vil komme en update på, hvordan alle borgernes inputs bliver omsat til konkrete designs og scenarier for fremtidens landsby.