HVAD ER A&D FOR EN UDDANNELSE?

Hej

Arkitektur & Design er en civilingeniøruddannelse som forener kreativitet og faglig viden. Hvis du vælger at læse Arkitektur & Design opnår du en bred og tværfaglig forståelse for at arbejde i krydsfeltet mellem traditionel arkitektur- og designkunst og ingeniørfaget, hvor form kobles med teknologi og teknik.

På uddannelsen lærer du om teknisk design af bygninger og bydele, og du har både tekniske og æstetiske fag, som gør dig i stand til at udarbejde konkrete projekter, hvor form og konstruktion kombineres og fremstår som et hele.

Du arbejder såvel teoretisk som praktisk med problemstillinger inden for design og konstruktion og får undervisning i fag som konstruktion og indeklima i huse, analyser af byarkitektur, designmetoder, koncept- og produktudvikling.

Arkitektur & Design består af tre grene, nemlig arkitektur, industrielt design og urbant design, hvor af du i løbet af uddannelsen vælger i hvilken retning din bache- lor skal gå. Bacheloren tager 3 år og herefter kan du fortsætte med en 2-årig kandi- dat i enten Arkitektur, Industrielt Design, Urbant Design eller Urbant Design med specialisering i Mobilitet & Urbane Studier.

Efter endt uddannelse vil der være mulighed for job på tegnestuer, hos rådgivende ingeniørvirksomheder, i udviklingsafdelinger i større virksomheder og designvirk- somheder.

Uddannelsens faglige indhold

En bachelor i Arkitektur & Design på Aalborg Universitet tager 3 år fordelt på 6 semestre.

På bachelordelen Arkitektur & Design består hvert semester både af undervisning og projektarbejde. Hvert semester bliver du både alene og i grupper stillet overfor nye og spændende opgaver, som skal løses. Til projektarbejdet får hver gruppe tilknyttet én eller flere vejledere, som fungerer som rådgivere i forbindelse med projektet.

Udover projektarbejdet bliver du tilbudt kurser, der relaterer sig til de kreative og tekniske dele af projekterne. Her kan der eksempelvis være tale om kurser i teknisk tegning, perspektivtegning, 3D-modellering, fremstillingsprocesser, tektonik samt programmering. Derudover er der kurser i, hvordan projektarbejde organiseres og styres hensigtsmæssigt. Kurserne afholdes af både undervisere fra Arkitektur & Design, universitetets andre uddannelser, arkitekter og designere fra kendte danske og udenlandske tegnestuer samt relevante fagfolk fra erhvervslivet.

Læs mere om uddannelsens faglige indhold her 

Foto: www.wallchan.com