JOB OG KARRIERE

Alt efter hvad du specialiserer dig inden for i løbet af din 5-årige civilingeniøruddannelse ved Arkitektur & Design kan du varetage mange forskellige jobs. Læs overordnet om job- og karrieremuligheder her. Se også vores liste fra LinkedIn over jobs som uddannede A&D’ere besidder i dag her.


KARRIERE HOS LEGO

Stine Løvetofte Stente Knudsen er Project Manager ved LEGO og uddannet fra Industrielt Design fra Aalborg Universitet. Hun arbejder til dagligt i et innovations- center i LEGO Engineering.

“Jeg arbejder i et innovationscenter i LEGO Engineering, hvor vi undersøger, hvordan vi, via nye processer og teknologier, kan forbedre den fremtidige produkt- produktion eller gøre produktinnovationen nemmere.

Mit job består primært i at lede forskellige R&D-projekter. Fx har jeg været involveret i udviklingen af et HMI (Human-Machine Interface) projekt for vores samlebånd, hvilket har reduceret oplæringstiden for nye operatører. Jeg har også været involveret i udviklingen og kommunikationen af afdelingens visioner, strategier, processer og porteføljestyring. Min uddannelse i Industrielt Design har givet mig en grundlæggende forståelse for den holistiske designproces, hvor de tekniske aspekter er en integreret og vigtig del af det endelige produkt.”

 

 

PLANLÆGGER OG URBAN DESIGNER VED METOPOS

Line Morsing Steenberg er Planlægger og Urban Designer ved Metopos – en del af Bascon A/S.

“Min baggrund fra Arkitektur & Design har givet mig en god faglig bal- last med indgående kendskab til gængse metodikker og teorier, som er rygraden i de byudviklingsprojekter, jeg sidder med i dag.

Studiet har også givet mig gode færdigheder i forhold til samarbejde og projektstyring/projektledelse, og det har helt klart understreget vigtigheden af at kunne kommunikere klart og forståeligt i både tale, tekst og tegning afhængig af modtageren, bygherre, myndighed, fagfolk eller fru Jensen. Det er vigtigt med et godt øje for kommunikation og lydhørhed for, hvad det egentlig er, der efterspørges – begge kompetencer studiet har bidraget til at opbygge.”