PRAKTIK

Som et led i dit uddannelsesforløb kan du komme i praktik i enten ind- eller udland på 3. semester på kandidaten (9. semester). Her får du mulighed for at samarbejde med en virksomhed, institution eller lignende i forbindelse med dit projektarbejde. Desuden giver et praktikophold dig mulighed for at afprøve og bruge de teoretiske færdigheder du har tilegnet dig i løbet af din uddannelse.

Som et alternativ til praktikophold kan du også tage et såkaldt eksternt universitetsophold enten på et andet universitet i Danmark eller på et universitet uden for Danmark. De kurser, du ønsker at tage på et udenlandsk universitet, skal godkendes af studienævnet som en integreret del af din uddannelse ved Arkitektur & Design.

Læs mere om praktikmulighederne på henholdsvis Arkitektur, Industrielt Design og Urbant Design.

For mere information om praktikophold og eksterne universitetsophold, besøg det internationale kontor på Aalborg Universitet eller kig forbi deres hjemmeside her.

 

Foto: cadesignbase.dk