PÅ BESØG HOS SECOND CITY OG TRINE SKAMMELSEN – KIG UD PÅ BYEN

Second City, der har til huse midt i Aarhus, arbejder med byudvikling og byplanlægning. Firmaet er ejet og stiftet af Trine Skammelsen og Anne Mette Boye – partnerskabet, der også står bag Metopos by- og landskab samt Bascons nye profil indenfor byudvikling. Trine og Anne Mette er begge uddannet fra Arkitektur og Design med speciale i Urban Design. Jeg fik lov til at tage en kort snak med Trine omkring firmaet og hendes tid som A&D’er.

Trine mener, at det brede afsæt fra A&D har været vigtigt i arbejdet med byudvikling. Det er 12 år siden, Trine gik på Arkitektur & Design, og dengang bestod uddannelsen, som den stadig gør, af en rumlig/æstetisk faglighed kombineret med det samfundsfaglige og naturvidenskabelige. Hun oplever, at uddannelsen har styrket hendes evne til byudvikling, der på samme måde er en kompleks og sammensat virkelighed.

AT KIGGE UD PÅ BYEN

Et års tid efter endt uddannelse sagde de to A&D’ere deres jobs op til fordel for en fuldtids-indsats i virksomheden Metopos by- og landskab, som de netop havde stiftet sammen med Ellen Braae. På spørgsmålet om, hvorfor de valgte at blive selvstændige, svarer Trine:

”Jeg tror, man skal passe på med at spørge sig selv alt for meget om, hvad man har lyst til, men i stedet spørge, hvordan de kompetencer, man har, på fornuftig vis kan bruges i forhold til ens omverden. Selvfølgelig skal man have lyst og noget på hjerte, men jeg tror, man kommer længst ved først at kigge ud ad og spørge til behovet,” siger hun og fortsætter ”Når Anne Mette og jeg talte med især kommunerne kunne vi høre, at de mente, vi havde noget nyt at byde på – noget, de ikke fandt andre steder på det tidspunkt. Så selvfølgelig skulle det prøves af at drive egen virksomhed.”

Metopos blev en stor succes og en af frontløberne i bevægelsen mod en mere helhedsorienteret tilgang, som vi har set de seneste år. Trine og Anne Mette fik relativt hurtigt ansvar for 10-12 medarbejdere.

”Det at udvikle en virksomhed med alt, hvad det indebærer af fagligt indhold, markedsføring, økonomistyring og så videre kræver gode generalister,” siger Trine.

Hun oplever generelt, at folk fra Arkitektur & Design er gode generalister, og påpeger samtidig, at der aldrig må gives køb på fagligheden.

“Jeg tror ikke, at man er i stand til at bryde rammerne eller være nytænkende, før man har lært at kende sin base. Man må aldrig glemme på nogen uddannelse, at den grundlæggende faglighed skal være i orden. Anne Mette og jeg har tit talt om, hvor heldige vi var med underviserne! Først tærskede folk virkelig solid samfunds- og byplanfaglighed ind i os, og siden dukkede der nye folk op, der er dygtige arkitekter, og som kom og vendte det hele lidt på hovedet. Tilsammen et fantastisk fundament!”  

– Trine Skammelsen
 

HasleTorv

    

SAVNER DE GODE FOLK FRA METOPOS

Anne Mette og Trine solgte efter fem år Metopos til en større rådgivervirksomhed, Bascon. Trine blev ansat som afdelingschef og Anne Mette som projektchef og sammen fik de ansvar for at udvikle en byudviklingsafdeling. Når folk spørger Trine, om hun er ked af, at de solgte Metopos, svarer hun, at hun savner de mange fantastisk dygtige og gode folk, der var der, men at det hele er blevet grebet fornuftigt an.

”Jeg navigerer efter at få mig placeret et sted, hvor jeg kan bidrage til at lave gode byer. Det er ikke planen at gøre Second City til et lige så stort projekt som Metopos – i hvert fald ikke lige nu. Second City er en god base for kvalificeret rådgivning af en håndfuld vigtige kunder. Vi fungerer ofte som sparringspartnere for kommunale ledere” siger hun.
   

SATS PÅ NETVÆRKET OG SKRU NED FOR KONKURRENCERNE

Et råd fra Trine til kommende iværksættere lyder, at man skal satse på netværket frem for arkitektkonkurrencer. Og har man ikke netværket, så byg det op. Der er ingen hurtige genveje. Levér en ordentlig rådgivning, der hvor der er behov, og undgå at svigte gode relationer. Det er den eneste vej frem, og den kræver tålmodighed. Arkitektkonkurrencer er farlige, i hvert fald hvis de laves i flæng, og man satser på dem som primær indtægtskilde. Trine og Anne Mette har deltaget i en del konkurrencer i Metopos, men de var altid nøje udvalgt på de steder, hvor de vidste, at de var gode, for eksempel de komplekse bymidteomdannelser – og så vandt de dem.

Anne Mette og Trine har også hjulpet en hel del projekter i gang ved at lave fundraising for kommuner og søgt midler for dem. Det at kunne få succes med fundraising kræver en dyb forståelse for hvilket samfundsmæssigt problem, det enkelte projekt bidrager til at løse – og her mener de, at den problemorienterede tilgang, der kendetegner Aalborg Universitet, har været guld værd.
  

Hvis du vil se mere til de ting, Trine og Anne Mette laver, kan du besøge Second City på deres hjemmeside: http://www.secondcity.dk/

 //Mikkel T.