UGENS URB-GRUPPE (PART 4)

I denne serie følger vi en gruppe studerende ved Urban Design, der hver 2. uge fortæller, hvad de har lavet. For at læse forrige indlæg, klik her.

De sidste to uger er i gruppen gået med afslutning af Metode og Visualisering samt opstart af Urbane teknologier 2– fra bebyggelsesdesign til lokalplanjura. Modulet Metode & Visualisering blev afsluttet med en aflevering af projektet samt en individuel eksamen, hvor der blev arbejdet hårdt på at få afleveringerne gjort færdige.

Afleveringen bestod af to posters samt en model, som kan ses på billederne. Den ene poster skulle visualisere projektets udvikling gennem blandt andet folde-workshoppen og 3D digitaliseringen, mens den anden poster skulle visualisere selve projektets idé og produkt, herunder dens placering, koncept og tekniske tegninger, såsom plan og snit.

Til den individuelle eksamen præsenterede vi projektet gennem posters og modeller, hvilket førte videre til en uddybende samtale om projektet. Med endnu et kursus vel afsluttet er der blot ét kursus tilbage, før vi kan kalde os bachelorer!

SAMSUNG CSC

MV3

Et modul afsluttes, og et nyt starter. Undervisningen i Urbane teknologier 2 begyndte med en gåtur rundt i Aalborg by for at spotte byens tegn af opdeling, udformning og dens historie, der kommer fra lokalplaner. Herefter har forelæsninger om planjura og en sideløbende opgave givet os en forståelse for, hvordan by- og landskabsdesign kan bruge rammeplaner og juridisk regulerende instrumenter til at skabe funktionelle og æstetiske kvaliteter i byer og bylandskaber.

Den sideløbende opgave gør det muligt at få det allerede afsluttede bachelorprojekt mere realiserbart ved hjælp af planjuraen, da gruppen udarbejder en lokalplan for bachelorprojektet. Opgaven hjælper os med at få en forståelse for, hvad der kan lade sig gøre inden for planlovens rammer.

Planjura lyder måske lidt tørt, men en passioneret underviser kan pludselig gøre paragraffer og love spændende, hvilket gør det nemmere at forstå, hvordan hele planlægningssystemet hænger sammen.

//Laura, Katrine, Kristian, Thor og Line

Planjura1 Den gode kommuneplan