PÅ BESØG HOS VIKAN

ADvisen har været på besøg hos Vikan, som er en af verdens førende producenter af hygiejniske rengøringsrekvisitter. I produktudviklingen har de stort fokus kundernes behov og myndighedernes krav, produkterne er hygiejniske, sikre og effektive at anvende.

OM THOMAS LÆNNER

Det er den tidligere A&D’er Thomas Lænner, vi har mødt. Han har været ved Vikan siden 2011, hvor han blev ansat som virksomhedens første industrielle designer. Her startede han ”helt fra bunden” med virksomhedens R&D manager og hygiejnespecialist, og sammen udgjorde de R&D-afdelingen. En af deres opgaver var at designe en udviklingsproces for produktudviklingen, som skulle optimere processen fra idé til implementering med udgangspunkt i slutbrugerens behov. Der var her stort fokus på den tidlige del af processen i forhold til indsamling og evaluering af idéer fra slutbrugere.

Thomas titel er industriel designer, og hans rolle bærer meget præg af designledelsesmæssige aktiviteter, da han ikke kun designer, men også bruger en del tid på projektledelse. Han har opgaver inden for alle faser af produktudviklingen og laver alt lige fra indledningsvise problemorienterede brugerundersøgelser til briefing af eksterne designkonsulenter, samt udvikling af præsentationsmateriale til marketingsafdelingen i markedslanceringsfasen.

© Bjørn Clemensen, DucklyMedia.dk

EN TYPISK HVERDAG I VIKAN

Hverdagen i Vikan er aldrig ens, og der arbejdes på mange forskellige projekter ad gangen. Thomas arbejder lige nu på 9 forskellige projekter, og hvad der sker i løbet af en dag afhænger meget af hvilket projekt, der arbejdes på. I øjeblikket er de fleste projekter forholdsvis langt i forløbet, så det betyder, at der er meget arbejde i overlevering og briefing til andre afdelinger. For at få overleveret tingene korrekt, afholdes der mange møder. Det kan for eksempel være med indkøbsafdelingen, der skal have information omkring designet, så de kan hente tilbud hjem fra forskellige leverandører. Det betyder, at der skal laves beskrivelser af hvilket materiale, produktet består af, hvad størrelsen er, samt hvad det skal kunne. Alle standardkriterierne skal være på plads, så indkøbsafdelingen ved lige præcis, hvad de søger. Lige for tiden drejer det sig altså knap så meget om produktdesign, men designledelse i forhold til at briefe folk. Hvis projektet er i sin tidlige fase, er der plads til mere design og konceptudvikling. Her afholdes der kreative dage i Vikans idé-rum, hvor der brainstormes og udvælges idéer, der har potentiale. Idérummet er fyldt med inspirerende ting på væggene, lige fra processtracking til forskellige skitser og undersøgelser.

VIKAN PRODUKTER

Vikan henvender sig til brancher, der vægter hygiejne højt, herunder fødevareindustrien. Thomas Lænner arbejder primært med projekter til fødevareindustrien. Det drejer sig om udvikling af hygiejniske farvekodede produkter som fås i 9 forskellige farver. Farveinddelingen skyldes, at man i fødevareindustrien ofte har inddelt fabrikken i farvezoner for at undgå fejlplacerede emner og krydskontaminering.

Når produkter bliver udviklet til fødevareindustrien, er der mange strenge krav til det hygiejniske design samt materialerne, der anvendes. Derfor er det vigtig at Vikans samarbejdspartnere kan levere veldokumenterede data og produkter af høj kvalitet.

Screen Shot 2015-03-26 at 17.34.20

Et af de første projekter, Thomas Lænner arbejdede på i Vikan, var implementering af et re-design af 9 af Vikans topsælgende håndholdte produkter til fødevareindustrien med fokus på at skabe en gennemgående designidentitet. Derfor skulle der udvikles og udvælges designelementer, som kunne videreføres til alle produkterne. Resultatet blev blandt andet et ophængningshul, der blev implementeret i det hygiejniske design med eksterne flader, som er drænbare. Et andet projekt var formgivningen med fokus på funktionaliteten i redesign. Dette projekt brugte han de første 1 – 2 år på at køre igennem. Udfordringen lå især i formgivningen, da det nærmest var stenhuggerarbejde, fordi hvert produkt bestod af ét materiale og havde samme farve. Man havde ikke en masse forskellige materialer og farver der kunne sammensættes for at skabe et bestemt udtryk, og designet skulle se godt ud i alle 9 farver, også pink! Du kan høre mere om EDGE produkterne her: https://youtu.be/9HxWMOVyvXU.

A&D farve redesign

Til venstre ses den oprindelige børste med helt lige flade, som kan opbevare vand, hvilket betyder at bakterier hurtigt kan sprede sig. Til højre ses redesignet med de drænbarer flader.

NY PRODUKTLANCERING

Vikan lancerer snart en ny serie af børsteprodukter til fødevareindustrien, hvor Thomas står bag designkonceptet. Ifølge Thomas er det et rigtig fedt design, og han glæder sig til, at det bliver lanceret, så han kan få lov til at fortælle mere om projektet.

GODE RÅD TIL A&D STUDERENDE

Thomas opfordrer de nuværende A&D-studerende til at prøve alle de forskellige arbejdsopgaver af, når der arbejdes på projekter. Lad være med altid at have den samme rolle som ham, der skriver tekster, eller hende, der sørger for at lave 3D- visualiseringer – kast dig også ud i roller, du ikke er så tryg ved. Har man ekstra fritid, foreslår Thomas at man deltager i forskellige designkonkurrencer, så man også kan få individuelle projekter i sin portefølje. På den måde har man noget personligt at vise frem, når man en dag sidder til jobsamtale.

Hvis du er blevet inspireret af Thomas Lænner’s arbejde på Vikan, er de meget interesserede i praktikanter fra Arkitektur & Design. Du kan læse mere om Vikan ved at besøge deres hjemmeside www.vikan.com eller kontakte Thomas Lænner på tlaenner@vikan.com.

// Liza Neustrup Køster